EDJC 2023 > Koncert noworoczny w JCC Krakow – Rosz Haszana 5784

Koncert noworoczny w JCC Krakow – Rosz Haszana 5784

🇵🇱 Z okazji nowego roku żydowskiego 5784 JCC Krakow zaprasza zarówno społeczność żydowską, jak i przyjaciół oraz osoby zainteresowane do udziału w wyjątkowym muzycznym wydarzeniu — noworocznym koncercie kameralnym ukraińskiego duetu Nata & Evgeny. Po raz kolejny Nata i Evgeny przedstawią swój wyjątkowy projekt muzyczny, w którym łączą tradycyjne brzmienie szofaru z gitarą klasyczną i efektami elektronicznymi. Urodzeni we Lwowie muzycy wykorzystują brzmienia instrumentów perkusyjnych, łącząc je z wyjątkową barwą i techniką wokalną. Wydobywają więcej różnorodnego brzmienia z szofaru, niż ktokolwiek kiedykolwiek przed nimi. Dlatego ich oryginalne kompozycje przenoszą ten instrument jak gdyby ze świata liturgii do świata współczesnego elektronicznego środowiska.
Koncert odbędzie się w siedzibie JCC Krakow, ul. Miodowa 24, Kraków. Jeśli pogoda na to pozwoli występ zorganizujemy w Ogrodzie JCC, prosimy zatem zaopatrzyć się w odpowiednią odzież wierzchnią na wrześniowe wieczory.
W razie deszczu spotykamy się wewnątrz budynku JCC.
Wstęp bezpłatny, obowiązuje limit miejsc i decyduje kolejność przyjścia.
W języku polskim, angielskim i ukraińskim.
Więcej na temat artystów można dowiedzieć się: https://www.facebook.com/nata.evgeny/
* Koncert jest częścią ogólnoeuropejskiego festiwalu kulturalnego Europejskich Dni Kultury Żydowskiej 2023 ( European Days of Jewish Culture 2023), organizowanego przez The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage (AEPJ). Współorganizatorem polskiej części jest Fundacja Centrum Taubego na Rzecz Edukacji i Życia Żydowskiego. ✡️
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. 🇪🇺

🇺🇸 New Year's Concert at JCC Krakow
Rosh Hashanah 5784
European Days of Jewish Culture*
Thursday, September 21st, 7pm–9pm
Celebrating the Jewish New Year 5784 JCC Krakow would like to invite the Jewish community as well as our friends and all those who are interested to participate in a unique music event: a chamber New Year's concert by the Ukrainian duo Nata & Evgeny. Once again Nata and Evgeny will present their special music project in which they combine the traditional sound of the shofar with classic guitar and drums, adding to it the uniqueness of their vocal technique. This duo is bringing to life sounds of the shofar unlike anything you have ever heard before. This is why their original compositions bring this instrument from the world of liturgy to a contemporary, electronic music environment.
The concert will take place at JCC Krakow, at 24 Miodowa St. in Krakow. If the weather is good, the concert will be organized in the JCC Krakow Garden. That is why we kindly ask you to bring some outerwear suitable for September evenings. In case of rain, the concert will take place inside the JCC Krakow building.
Admission is free.
However, space is limited (first come, first served rule), so don't be late!
In Polish, English, and Ukrainian.
For more information about the artists, visit https://www.facebook.com/nata.evgeny/
* This concert is part of the pan-European cultural festival: The European Days of Jewish Culture 2023, which is organized by the European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage (AEPJ). The Polish part of this program is co-organized by The Taube Center for Jewish Life & Learning. ✡️
This project is co-financed by the European Union. 🇪🇺

🇺🇦 Новорічний концерт в JCC Краків
Рош Ха-Шана 5784
Європейські дні єврейської культури*
Четвер, 21 вересня, 19:00–21:00
Святкування єврейського Нового року 5784
JCC Krakow запрошує єврейську громаду, а також наших друзів і всіх бажаючих взяти участь в унікальній музичній події: камерному новорічному концерті українського дуету Nata & Evgeny . Вже вкотре Ната та Євген представляють свій особливий музичний проект, у якому вони поєднують традиційне звучання шофара з класичною гітарою та ударними , додаючи до цього свою унікальну вокальну техніку. Цей дует оживляє такі звуки шофара, яких ви ніколи не чули раніше. Ось чому їхні оригінальні композиції переносять цей інструмент зі світу літургії в сучасне середовище електронної музики.
Концерт відбудеться в JCC Krakow на вул. Miodowa 24 у Кракові. За сприятливої погоди концерт буде організований у садку JCC Krakow. Тому дуже просимо взяти з собою верхній одяг, який підходить для вересневих вечорів. У разі дощу концерт відбудеться убудинку JCC Krakow.
Вхід вільний.
Однак кількість місць обмежена (правило «хто прийшов перший, той перший обслужений»), тому не запізнюйтесь!
Польською, англійською та українською мовами.
Для отримання додаткової інформації про артистів відвідайте https://www.facebook.com/nata.evgeny/
* Цей концерт є частиною загальноєвропейського культурного фестивалю: Європейські дні єврейської культури 2023, який організовує Європейська асоціація збереження та популяризації єврейської культури та спадщини (AEPJ). Польська частина цієї програми організована Центром єврейського життя та навчання Таубе. ✡️

Back to events
Date Start Date: 2023-09-21
Time

19:00 - 21:00

Type of event

Music

Location

Miodowa 24,
Kraków, Poland
31-055

Localisation

Face-to-Face

Organizer

Jewish Community Centre Krakow

Skip to content