EDJC 2023 > TISZ Festiwal Żydowskiego Jedzenia // TISZ Jewish Food Festival

TISZ Festiwal Żydowskiego Jedzenia // TISZ Jewish Food Festival

Szósta edycja TISZ Festiwalu Żydowskiego Jedzenia odbędzie się pod hasłem ZIEMIA.

🥕Skupimy się na związku między żywnością a zrównoważonym rozwojem, lokalnością i sezonowością. Porozmawiamy o rolnictwie miejskim i żywności, którą można zbierać w miastach i poza nimi. Przed nami 5 dni wyjątkowych warsztatów kulinarnych, spotkań i spacerów. A w przestrzeni Warszawy znajdziecie nas w barach mlecznych i na targach jedzeniowych od rana do wieczora.

🥗Tegoroczne hasło festiwalu to również okazja do przyjrzenia się żydowskiej historii jedzenia – między innymi miejskim kibucom i potrawom opartym na świeżych, lokalnych składnikach. W tym roku we współpracy z FOODISH, czyli działem kulinarnym Muzeum ANU w Tel Awiwie, będziemy gościć wyjątkowe osoby z Izraela. Wśród nich będą szefowie kuchni: Dafi Kremer, Hananel Edri i Guy Bajour z kolektywu Nomads Kitchen, którzy zaprezentują nam izraelskie jedzenie, jakiego nie znacie.

🍅Przygotowaliśmy również oprowadzanie po wystawie stałej nową ścieżką kulinarną, połączone z degustacją potraw kuchni żydowskiej. Wyruszymy też na spacery kulinarne po Warszawie, zarówno tej dawnej żydowskiej, jak i współczesnej, w której nadal mieszają się ze sobą różne języki, smaki czy zapachy. Jak co roku wspólnie zagłębimy się w święto Sukot i zaprosimy Was do naszego świątecznego szałasu. Spróbujemy pysznych potraw, które przybliżą nam to, co lokalne, a jednocześnie pozwolą przenieść się do Erec – Ziemi Izraela.

🍴Podczas festiwalu zjemy wspólne śniadanie na targu, posłuchamy opowieści o kulturze kulinarnej Izraela i lokalnym rolnictwie. W piątkowy wieczór zasiądziemy przy zastawionym stole podczas szabatowej kolacji. Pojawimy się na specjalnej edycji jednego z największych miejsc jedzeniowych w mieście – Nocnym Markecie. W jeden z festiwalowych dni wspomnimy też Pawła Smoleńskiego, wielkiego miłośnika i niezrównanego eksperta od kultury izraelskiej, także tej kulinarnej.

Część wydarzeń będzie tłumaczona na polski język migowy.

💥Wyruszymy na miasto na spotkania, pikniki oraz do barów – a to dzięki wydarzeniom towarzyszącym festiwalowi!

Polecamy również wizytę w muzealnej restauracji "Warsze", która z okazji festiwalu przygotowała specjalne degustacyjne menu.

🍽 Poznajcie program festiwalu i smakujcie z nami!
❤PROGRAM: https://bit.ly/TISZ_Ziemia
💚 BILETY: https://bit.ly/TISZ_bilety
///
‘LAND’ is the key word of the sixth edition of TISH Jewish Food Festival.

🥕This year, we focus on the connection between food and sustainable development, indigenousness and seasonality. We will talk about urban agriculture and foods one can harvest in and out of cities. Five days of unique culinary workshops, meetings and tours are ahead of us! You will also find us all over Warsaw at milk bars and food markets, from morning till evening!

🥗The slogan of this year’s TISH Festival edition offers an opportunity to take a closer look at the history of Jewish food—among others, urban kibbutzim and dishes based on fresh local produce. This year, in cooperation with FOODISH, i.e. culinary department of the ANU Museum in Tel Aviv, we will host special guests from Israel, among them chefs Dafi Kremer, Hananel Edri and Guy Bajour from the Nomads Kitchen Collective who will present to us Israeli food we have never heard of.

🍅We have also prepared a tour of the POLIN core exhibition along a new culinary route, combined with a tasting of dishes from Jewish cuisine. We will also set off on culinary tours of Warsaw, both of Jewish Warsaw and present-day Warsaw, where different languages, flavours and aromas continue to intermingle. As each year, we will learn about the Sukkot holiday together and we will invite you to celebrate with us in our sukkah [booth]. We will taste delicious dishes which will acquaint us with what is local while at the same time taking us to Eretz Israel, the Land of Israel.

🍴During the Festival, we will eat breakfast together at a food market, we will listen to a story about the culinary culture of Israel and about local agriculture. On Friday evening, we will sit at a table set for a Shabbat meal. We will show up at a special edition of one of the largest food places in town—the Night Market. On one of the Festival days, we will remember Paweł Smoleński, a great lover of and expert on Israeli culture, including the culinary one.
Part of the events will be translated into the Polish Sign Language.

💥We will hit the town to attend meetings, picnics and bars—and all that thanks to the events accompanying the Festival!

We also recommend a visit at POLIN Museum’s Warsze bistro which has prepared a special menu on the occasion of the TISH Festival.

❤MORE: https://bit.ly/TISH_Land

Back to events
Date Start Date: 2023-09-27
End Date: 2023-10-01
Time

11:00 - 23:45

Type of event

Other

Location

Mordechaja Anielewicza 6,
Warszawa, Poland
00-157

Localisation

Face-to-Face

Organizer

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Skip to content